×

Verdiar «T.R.O.L.L»

Trygghet, Respekt, Omsorg, Lyttande og Leikne.

Trollongane har per i dag 3 avdelingar.  Vesletroll har barn frå 1 til 3 år, Huldreline og Gullflette har barn frå 3 til 6 år.  Avdelingane har eit godt samarbeid.

Trollongane har eit prosjekt som går over heile året «Mitt første møte med realfag». Gjennom dette prosjektet legg dei forskjellige avdelingane og gruppene opp mindre og større aktiviteter ut frå barnas alder og modning.