×

Verdiar «T.R.O.L.L»

Trygghet, Respekt, Omsorg, Lyttande og Leikne.

Trollongane har per i dag 5 avdelingar.  Rød 1 og Rød 2 har barn frå 1 til 3 år,  Gul 1 og Gul 2 har barn frå 3 til 6 år og Blå har barn mellom 2 og 3 år.  Avdelingane har eit godt samarbeid.

Trollongane har eit prosjekt som går over heile året «Mitt første møte med realfag». Gjennom dette prosjektet legg dei forskjellige avdelingane og gruppene opp mindre og større aktiviteter ut frå barnas alder og modning.