×

Korleis

  • Barna vert delt inn i fargegrupper etter alder
  • I fargegruppene arbeider me med aktivitetar tilpassa barns alder og modning
  • Tema tek utgangspunkt i realfag, som luft, vann, former og småkryp
  • Det vert lagt til rette for omsorg, leik og læring i gruppene